Zicht

Wat is myopie-management en welke mogelijkheden zijn er?

Wat is myopie-management bij kinderen en welke mogelijkheden zijn er?

Tegen 2050 is 50% van de wereldbevolking myoop (bijziend)! (WHO)

 

Sinds enkele jaren is er veel te doen rond myopie-management. Wat is het verschil met een gewone bril met min-glazen? Welke opties zijn er en waarom is dit nu plots zo’n hot topic?

 

De laatste jaren duikt er steeds meer informatie op rond myopie-management. Dit is het beheersen van de groei van myopie gedurende de levensloop van jongeren om op die manier een zo laag mogelijke (min)sterkte over te houden wanneer ze volwassen zijn. 

 

Waarom is er nu zo veel te doen rond myopie, en vanwaar nu plots dat myopie-management?

Daarvoor moeten we kijken naar de globale situatie. In de laatste tientallen jaren zien we een grote stijging wereldwijd van het aantal myopen (bijzienden). Verwacht wordt dat tegen 2050 de helft van de wereldbevolking myoop zal zijn. Het WHO (World Health Organisation) spreekt ondertussen van een wereldwijde epidemie, oftewel een pandemie.

 

Waarom is myopie zo gevaarlijk?

Op zich is myopie gewoon een probleem van de lengte van het oog waardoor het licht niet meer op het netvlies geprojecteerd geraakt en we dus een (min)bril moeten dragen. Maar bijkomend zien we meer en meer problemen op latere leeftijd zoals glaucoom, netvliesloslating, maculadegeneratie enz… Deze problemen zien we niet alleen bij heel zware correcties. We zien al zeer significante stijgingen vanaf -300 van dergelijke gevaarlijke oogaandoeningen.

 

Wat kan je doen tegen myopie?

Myopie is een afwijking in groei van je oog waardoor je beelden niet meer scherp op het netvlies kan geprojecteerd krijgen. Die afwijking kan je nooit terugdraaien. Je kan de groei wel beïnvloeden op verschillende manieren.

 

  • 20-20-2: Dit is de eerste en misschien wel de meest eenvoudige impact die je zelf kan creëren op je ogen. Maximaal 20 minuten naar beeldscherm of boek kijken. Na 20 minuten minstens 20 seconden in de verte staren. Daarbovenop is het bewezen dat 2 uur in buitenlucht vertoeven (zonder boek of beeldscherm uiteraard) de ogen de nodige rust geeft. Mensen die zich hieraan houden hebben beduidend minder last van myopie of zullen gemiddeld veel minder snel achteruit gaan wat zicht betreft.
  • Speciale Brilglazen voor jongeren: Sinds enkele jaren is er onderzoek gedaan naar brilglazen die er voor zorgen dat de groei van de ogen minder gestimuleerd wordt waardoor de myopie minder snel vordert. De laatste onderzoeken wijzen uit dat met de juiste aanpak die rem op de groei heel groot kan zijn en dat die ook blijvend is. Voordeel van myopie-management met een bril is dat het niet invasief is (geen medicatie, geen operatie). 
  • Druppeltjes (Atropine): Oogartsen gebruiken deze om de groei van de ogen tegen te gaan. Het gaat om een heel lage dosis die dagelijks in het oog moeten gedruppeld worden. 
  • Ortho-k lenzen: Met deze contactlenzen wordt de lengte van het oog beïnvloed door (’s nachts) de cornea “vlakker te maken”. Hierdoor verandert de lengte van het oog en dus vermindert te myopie. Deze impact is slechts tijdelijk en kan na één of soms twee dagen weer herhaald worden.
  • Zachte contactlenzen: Met contactlenzen kan je iets doen wat vergelijkbaar is met de brilglazen, namelijk de stimulans voor het groeien verminderen door perifeer (aan de zijkant van het zicht) de sterkte aan te passen. Dat kan door gebruik te maken van multifocale contactlenzen bijvoorbeeld aangezien die een andere sterkte hebben centraal tov aan de zijkant.
  • Combinatie van verschillende opties: Zeer recent is gebleken uit nog niet gepubliceerde studies dat de combinatie van atropine met speciale myopie-management-brilglazen een nog groter effect zouden hebben dan elk van deze behandelingen appart.

 

Bij wie moet je zijn voor myopie management? Wie kan myopie bij je kind tegen houden?

Het is duidelijk dat dit niet zal kunnen door één specialist. De behandeling moet worden voorgeschreven door een oogarts, met de begeleiding van een orthoptist in zijn of haar praktijk, en uitgevoerd en opgevolgd door een opticien/optometrist. Het is dus een multidisciplinaire aanpak die alle ECP’s (eye care professionals) aan het werk zet. 

 

Zoek hier naar een opticien/optometrist en/of een oogarts in jouw buurt.

 

Lees verder ook nog: