Health

TOENAME BIJZIENDHEID BIJ KINDEREN: ZIJN DE OGEN VAN UW KIND AL GECHECKT?

TOENAME BIJZIENDHEID BIJ KINDEREN: ZIJN DE OGEN VAN UW KIND AL GECHECKT? 

Like, tag, YouTube, game, snap, chat, app, klik, tik, tok, vlog, shop, swipe, stuur, tap EN CHECK! De digitale wereld vergt veel van de ogen van onze kinderen. Door de lockdown vanwege COVID-19 is de schermtijd van kinderen nog verder toegenomen.[1] Ze krijgen bovendien (vooral) online les en zijn minder buiten. Genoeg redenen dus om hun ogen regelmatig te checken. 

Waarom kinderogen regelmatig checken?
Uw kind leert om elke dag de tanden te poetsen én dat het belangrijk is om 1 à 2 keer per jaar naar de tandarts te gaan. Voorkomen is immers beter dan genezen, toch? Dat geldt ook voor hun ogen. Vooral door de huidige lifestyle (veel dichtbij kijken en weinig naar buiten) zijn kinderen steeds vaker en steeds hoger bijziend.[2] [3] Laat daarom regelmatig de ogen van uw kind controleren door een oogzorgspecialist, zodat bijziendheid op tijd kan worden herkend en actie kan worden ondernomen. Kinderen hebben vooral tussen de 6 en 17 jaar de meeste kans op progressieve myopie (snel bijziender worden).[4]


Bijziendheid riskant?
Bijziendheid hoeft niet persé een probleem te zijn. Wel blijkt uit onderzoek dat bijziendheid gerelateerd is aan verschillende oogaandoeningen zoals staar, glaucoom en netvlieslating. Hoe hoger de bijziendheid, hoe meer kans op die aandoeningen en daarmee op slechtere ogen.[5] Bijziendheid kan niet worden teruggedraaid, maar het kan wél op tijd worden herkend om vervolgens te proberen om verergering (dus hoge bijziendheid) te voorkomen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die uw oogzorgspecialist met u kan bespreken.

#Checkjeogen
Net als een gaatje in de tanden, valt beginnende bijziendheid bij kinderen lang niet altijd direct op. Laat uw kind geregeld checken op bijziendheid en leer ze de 20-20-2 lifestyle-regel voor gezonde ogen: 

  •   Na 20 minuten dichtbij kijken
  •   20 seconden in de verte kijken
  •   En minstens 2 uur per dag naar buiten

Meer informatie over kinderen en bijziendheid? Ga naar www.ikkijkverder.be.  

#thanksforchecking

Een Blog van Cooper Vision Specialty Eyecare

Ben je op zoek naar een opticien of oogarts in je buurt? klik hier.

 


 

[1] Jama Ophthalmology, Progression of Myopia in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement 

  January 14, 2021

[2] Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal 
  Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42.

[3] NRC.nl. Forse Toename Blindheid Dreigt. Dec, 2017

[4] Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? The Optician 2016

[5] Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology.
  Prog Retin Eye Res. 2012 Nov;31:622-660.