Bibliotheek

Contactlenzen

Contactlenzen en compliance. Het is eigenlijk heel simpel.

Als iedere contactlensdrager precies wist hoe om te gaan met zijn of haar contactlenzen, dan zou het percentage dropouts vele malen lager liggen dan nu het geval is. Lees hier meer.