(NL) Visionix België

Visionix - Home of Optovue, Briot, WecoLuneau Technology, Next Sight

Visionix create intelligent diagnostic, screening, refraction, and finishing lab equipment for eye care professionals in Optometry and Ophthalmology.

 

Visionix, als een wereldwijd gerespecteerd merk dat Briot, Weco, Luneau Technology, Next Sight en Optovue omvat, heeft een solide basis in de gezondheidszorg.

 

In een wereld waar de bevolking continu groeit, nemen ook de uitdagingen rondom ooggezondheid toe, met een stijgend aantal oogziekten, aandoeningen en toenemende wachttijden voor afspraken. Visionix streeft ernaar om wereldwijd de toegang tot hoogwaardige ooggezondheidsbronnen te verbeteren, met een specifieke focus op het optimaliseren van de patiëntervaring.

Patiënten die streven naar een gezonde oogtoestand worden geconfronteerd met een breed scala aan oogheelkundige diensten, variërend van opticiens en optometristen tot oogartsen. Visionix vergemakkelijkt deze reis door geavanceerde technologie in te zetten. Technologische vooruitgang heeft geresulteerd in apparatuur met grotere functionaliteit, hogere nauwkeurigheid en compactere refractie-, diagnose-, lensafwerkings- en meetinstrumenten, die zelfs op afstand kunnen worden bediend.

De groeiende vraag naar betaalbare oogzorgdiensten, gecombineerd met technologische innovatie, opent de deur naar differentiatie en uitbreiding door het creëren van superieure patiëntervaringen.

 


(FR) Visionix Belgique

Visionix - Home of Optovue, Briot, Weco, Luneau Technology, Next Sight,

Visionix create intelligent diagnostic, screening, refraction, and finishing lab equipment for eye care professionals in Optometry and Ophthalmology.

Visionix, en tant que marque mondialement respectée regroupant Briot, Weco, Luneau Technology, Next Sight et Optovue, a une base solide dans le domaine de la santé.

Dans un monde où la population ne cesse de croître, les défis liés à la santé oculaire augmentent également, avec une augmentation des maladies oculaires, des affections et des temps d'attente pour les rendez-vous. Visionix s'efforce d'améliorer l'accès mondial à des ressources de santé oculaire de haute qualité, avec un accent particulier sur l'optimisation de l'expérience du patient.

Les patients qui recherchent une vision oculaire saine sont confrontés à une gamme variée de services ophtalmologiques, allant des opticiens et optométristes aux ophtalmologistes. Visionix facilite ce parcours en utilisant une technologie avancée. Les progrès technologiques ont abouti à des équipements offrant une plus grande fonctionnalité, une précision accrue et des instruments de réfraction, de diagnostic, de finition de lentilles et de mesure plus compacts, pouvant même être utilisés à distance.

La demande croissante de services oculaires abordables, combinée à l'innovation technologique, ouvre la porte à la différenciation et à l'expansion en créant des expériences patient supérieures.


(ENG) Visionix Belgium

Visionix - Home of Optovue, Briot, Weco, Luneau Technology, Next Sight,

Visionix creates intelligent diagnostic, screening, refraction, and finishing lab equipment for eye care professionals in Optometry and Ophthalmology.

Visionix, as a globally respected brand encompassing Briot, Weco, Luneau Technology, Next Sight, and Optovue, has a solid foundation in healthcare.

In a world where the population continues to grow, challenges related to eye health are also on the rise, with an increasing number of eye diseases, disorders, and rising appointment waiting times. Visionix aims to improve global access to high-quality eye health resources, with a specific focus on optimizing the patient experience.

Patients striving for a healthy eye condition encounter a wide range of ophthalmic services, ranging from opticians and optometrists to ophthalmologists. Visionix facilitates this journey through advanced technology. Technological progress has resulted in equipment with greater functionality, higher accuracy, and more compact refractive, diagnostic, lens finishing, and measuring instruments that can even be operated remotely.

The growing demand for affordable eye care services, coupled with technological innovation, opens the door to differentiation and expansion by creating superior patient experiences.Openingsuren


Dag Openingsuren
Maandag
09u00 / 16u00
Dinsdag
09u00 / 16u00
Woensdag
09u00 / 16u00
Donderdag
09u00 / 16u00
Vrijdag
09u00 / 16u00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Map view


0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd