(NL) Luneau Technology België

Luneau Technology, optimize your vision

Luneau Technology heeft met succes een uitgebreide rebranding voltooid en gaat nu verder onder de naam Visionix. Als toonaangevende speler in de ooggezondheids- en medtech-sector, streeft Visionix naar wereldleiderschap in het leveren van geïntegreerde multimodale producten voor primaire oogzorgprofessionals wereldwijd. De rebranding, die van kracht wordt vanaf 2023, omvat een nieuwe visuele identiteit die innovatie en efficiëntie belichaamt.

De rebranding versterkt de wereldwijde zichtbaarheid met een nieuw, dynamisch logo in oranje en blauw. Een gebruiksvriendelijke website met een exclusief kenniscentrum, samengesteld door experts uit de branche, wordt gelanceerd om de betrokkenheid van het publiek te vergroten. Visionix positioneert zich zo als een vooraanstaande aanbieder in de ooggezondheids- en medtech-industrie, gericht op het vereenvoudigen van patiënten toegang tot visuele gezondheidszorg voor professionals.


(FR) Luneau Technology Belgique


Luneau Technology, optimize your vision

Luneau Technology a réussi une refonte complète avec succès et continue désormais sous le nom de Visionix. En tant qu'acteur majeur dans le secteur de la santé oculaire et de la medtech, Visionix aspire au leadership mondial en fournissant des produits multimodaux intégrés destinés aux professionnels des soins oculaires primaires à l'échelle mondiale. La refonte, qui prend effet en 2023, comprend une nouvelle identité visuelle incarnant l'innovation et l'efficacité.

La refonte renforce la visibilité mondiale avec un nouveau logo dynamique en orange et bleu. Un site web convivial avec un centre de ressources exclusif, élaboré par des experts de l'industrie, sera lancé pour accroître l'engagement du public. Ainsi, Visionix se positionne en tant que prestataire de premier plan dans le secteur de la santé oculaire et de la medtech, axé sur la simplification de l'accès des patients aux soins visuels pour les professionnels.


Luneau Technology Belgium

Luneau Technology, optimize your vision

Luneau Technology has successfully completed an extensive rebranding and is now continuing under the name Visionix. As a leading player in the eye health and medtech sector, Visionix aims for global leadership in providing integrated multimodal products for primary eye care professionals worldwide. The rebranding, effective from 2023, includes a new visual identity embodying innovation and efficiency.

The rebranding enhances global visibility with a new dynamic logo in orange and blue. A user-friendly website with an exclusive knowledge center, curated by industry experts, will be launched to increase audience engagement. Thus, Visionix positions itself as a prominent provider in the eye health and medtech industry, focused on simplifying patient access to visual healthcare for professionals.

Openingsuren


Dag Openingsuren
Maandag
09u00 / 16u00
Dinsdag
09u00 / 16u00
Woensdag
09u00 / 16u00
Donderdag
09u00 / 16u00
Vrijdag
09u00 / 16u00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Map view


0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd