Luneau Technology is verdeler van / est un distributeur de / is a distributor of Briot

 

 
(NL) Briot België

BRIOT: UW WERELDWIJDE LEIDER IN OPTISCHE LABORATORIUMAPPARATUUR EN LENSSLIJPSYSTEMEN

Briot is trots op de voorloper te zijn in optische laboratoriumapparatuur en lensslijpsystemen wereldwijd. Gespecialiseerd in de productie, verkoop en het onderhoud van een uitgebreide reeks apparatuur voor optische laboratoriumafwerking, staat Briot synoniem voor innovatie. Onze inzet voor het pionieren van automatische slijpsystemen heeft consequent de tijd en arbeid verminderd die nodig is voor het vervaardigen van nauwkeurige brillen.

Bij Briot International SA, een dochteronderneming van Luneau Technology, introduceren we trots vier merken: AIT, Briot, Weco en Luneau Visionix. Met meer dan 300 technici wereldwijd, ongeveer 30.000 slijpmachines in bedrijf en jaarlijks 2.000 verkochte machines, is Briot International de keuze voor opticiens wereldwijd. Opgericht in 1934 heeft Briot een wereldwijde reputatie opgebouwd voor kwaliteit, innovatie en het leveren van relevante en betaalbare producten aan een steeds veranderende markt.

 

(FR) Briot Belgique

BRIOT : VOTRE LEADER MONDIAL EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT POUR LABORATOIRE OPTIQUE ET DE SYSTÈMES DE TAILLAGE DE VERRES

Briot est fier d'être à l'avant-garde dans le domaine de l'équipement pour laboratoire optique et des systèmes de taillage de verres à l'échelle mondiale. Spécialisé dans la fabrication, la vente et l'entretien d'une gamme complète d'équipements de finition pour laboratoire optique, Briot est synonyme d'innovation. Notre engagement envers la création de systèmes de taillage automatiques a régulièrement réduit le temps et la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication de lunettes précises.

Au sein de Briot International SA, une filiale de Luneau Technology, nous sommes fiers de présenter quatre marques : AIT, Briot, Weco et Luneau Visionix. Avec plus de 300 techniciens à travers le monde, environ 30 000 machines de taillage en fonctionnement et 2 000 machines vendues chaque année, Briot International est le choix préféré des opticiens du monde entier. Fondée en 1934, Briot a acquis une réputation mondiale pour la qualité, l'innovation et la fourniture de produits pertinents et abordables dans un marché en constante évolution.

 

(ENG) Briot Belgium

 

BRIOT: YOUR GLOBAL LEADER IN OPTICAL LAB EQUIPMENT AND LENS EDGING SYSTEMS

Briot takes pride in being at the forefront of optical lab equipment and lens edging systems worldwide. Specialized in the manufacturing, sales, and maintenance of a comprehensive range of equipment for optical lab finishing, Briot is synonymous with innovation. Our commitment to pioneering automatic edging systems has consistently reduced the time and labor required for crafting precise eyewear.

At Briot International SA, a subsidiary of Luneau Technology, we proudly introduce four brands: AIT, Briot, Weco, and Luneau Visionix. With over 300 technicians worldwide, approximately 30,000 edgers in operation, and 2,000 machines sold annually, Briot International is the preferred choice for opticians globally. Founded in 1934, Briot has built a global reputation for quality, innovation, and delivering relevant and affordable products to an ever-evolving market.
Openingsuren


Dag Openingsuren
Maandag
09u00 / 16u00
Dinsdag
09u00 / 16u00
Woensdag
09u00 / 16u00
Donderdag
09u00 / 16u00
Vrijdag
09u00 / 16u00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Map view


0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd