exclusief verdeler van / distributeur exclusif de / exclusive distributor of

Cocoons

Coozy

Dilli Dalli

Hokus Focus

Knobloch

Liberty Sport Eyewear

Mares

nannini

Ortopad

Proteye

Swisseye

Tabata

Tusa
(NL) OPS Eyewear België

OPS Eyewear: Your Partner in Eye Protection

 

OPS Eyewear verkoopt enkel aan opticiens en is gespecialiseerd in sportbrillen en kinderbrillen

Bij OPS Eyewear richten we ons op het leveren van hoogwaardige oogbescherming aan opticiens, met een focus op producten voor sportbeoefenaars, zowel met als zonder correctieglazen. Met een geschiedenis van bijna 20  jaar in de branche, hebben we ons gespecialiseerd in niche producten die een waardevolle aanvulling vormen op het brede scala aan optiekartikelen.

Onze Diensten:

Voorraad en Levering: Al onze producten zijn op voorraad en worden geleverd met behulp van onze eigen full-service faciliteit, wat zorgt voor een efficiënte en betrouwbare service.

Professioneel Advies: Met een team van twee opticiens bieden wij niet alleen producten aan, maar staan we ook klaar om opticiens te ondersteunen met professioneel en technisch advies.

Bij OPS Eyewear geloven we in het opbouwen van duurzame relaties met opticiens en streven we ernaar om waardevolle bijdragen te leveren aan de wereld van oogzorg.


(FR) OPS Eyewear Belgique


OPS Eyewear: Your Partner in Eye Protection

 

OPS Eyewear vend uniquement aux opticiens et est spécialisé dans les lunettes de sport et les lunettes pour enfants

Chez OPS Eyewear, nous nous concentrons sur la fourniture d'une protection oculaire de haute qualité aux opticiens, en mettant l'accent sur les produits destinés aux amateurs de sport, avec et sans verres correcteurs. Avec une histoire de près de 20 ans dans l’industrie, nous nous sommes spécialisés dans les produits de niche qui constituent un complément précieux à la vaste gamme d’articles d’optique.

Nos services:

Stock et livraison : Tous nos produits sont en stock et livrés dans notre propre installation à service complet, garantissant un service efficace et fiable.

Conseil professionnel : Avec une équipe de deux opticiens, nous proposons non seulement des produits, mais nous sommes également prêts à accompagner les opticiens avec des conseils professionnels et techniques.

Chez OPS Eyewear, nous croyons en l’établissement de relations durables avec les opticiens et nous nous efforçons d’apporter de précieuses contributions au monde des soins oculaires.


(ENG) OPS Eyewear Belgium


OPS Eyewear: Your Partner in Eye Protection

 

OPS Eyewear only sells to opticians and specializes in sports glasses and children's glasses

At OPS Eyewear we focus on providing high-quality eye protection to opticians, with a focus on products for sports enthusiasts, both with and without correction lenses. With a history of almost 20 years in the industry, we have specialized in niche products that provide a valuable addition to the wide range of optical items.

Our services:

Stock and Delivery: All our products are in stock and delivered using our own full-service facility, ensuring an efficient and reliable service.

Professional Advice: With a team of two opticians, we not only offer products, but we are also ready to support opticians with professional and technical advice.

At OPS Eyewear, we believe in building lasting relationships with opticians and strive to make valuable contributions to the world of eye care.
Openingsuren


Dag Openingsuren
Maandag
09u00 / 18u00
Dinsdag
09u00 / 18u00
Woensdag
09u00 / 18u00
Donderdag
09u00 / 18u00
Vrijdag
09u00 / 18u00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Map view0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd