A.P.O.O.B.

Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België / Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique

Wat doet de A.P.O.O.B.?

De A.P.O.O.B. behartigt de belangen van het beroep van de opticien-optometrist in al zijn facetten. Ze streeft een optimale visuele zorgverstrekking na en promoot het beroep bij het brede publiek. De A.P.O.O.B. is gesprekspartner bij de overheid voor (toekomstige) wetswijzigingen.

De A.P.O.O.B

  • vertegenwoordigt het beroep bij het R.I.Z.I.V.
  • zetelt in verschillende nationale organen, en ook in Europese overkoepelende organen, zoals E.C.O.O. om mee invloed uit te oefenen op de Europese regelgeving.

Voor meer info over de A.P.O.O.B. en/of om lid te worden: www.apoob.be

Que fait l’A.P.O.O.B.? 

L’ A.P.O.O.B. ou l’Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique s’occupe de la promotion des intérêts de la profession d'opticien-optométriste dans tous ses aspects ainsi que de la promotion des soins visuels et de la promotion de la profession auprès du grand public.

L’ A.P.O.O.B. est le partenaire lors de modifications législatives (futures).

L’ A.P.O.O.B 

  • représente la profession au sein de l’I.N.A.M.I.
  • et siège dans différents organismes nationaux et dans plusieurs organismes européens, tels que l’E.C.O.O., afin d’intervenir si nécessaire lors de l’élaboration d’une réglementation européenne. 

Pour plus d’informations sur l’A.P.O.O.B. ou pour devenir membre: www.apoob.be

 0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd