Brillen & Zonnebrillen

Interview met Amélie Morel, voorzitter van SILMO Paris

Het generatie-effect
Interview met Amélie Morel, voorzitter van SILMO Paris

De nieuwe signatuur van de communicatie van de editie 2023 van de beurs is "Generatie SILMO", wat is de ontstaansgeschiedenis van deze verklaring?

A.M : Verschillende elementen, zowel rationeel als emotioneel, leidden tot deze keuze. Al meer dan 50 jaar is SILMO Paris de eerste en oudste beroepsbeurs die heeft deelgenomen aan het leven en de geschiedenis van de wereldwijde optiek- en brillenindustrie.

Generaties mannen en vrouwen hebben zo meegewerkt aan de ontwikkeling ervan en hebben zowel de sector als de beurs zien groeien. Veel bedrijven exposeren trouwens elk jaar op SILMO Parijs en dit sinds het begin in Oyonnax in 1967! De onderneming Morel is er een heel goed voorbeeld van, want ze heeft nog nooit een editie gemist.

Via deze signatuur "Generatie SILMO" is er ook deze duurzaamheid, dit gevoel van doorgeefluik van de ene generatie naar de volgende in historische bedrijven, klein en groot. Een belangrijke dimensie voor de dynamiek van een industrie met professionals met verschillende achtergronden, jong en minder jong, die samen delen en vooruitgaan.
In de loop van de tijd is SILMO Paris spontaan een ontmoetingsplaats geworden waar het verlangen om elkaar te ontmoeten niet alleen maar gedeeld wordt.

Wat betekent dat het idee tot een sector te behoren heel belangrijk en heel reëel is?

A.M. : SILMO Paris is gebouwd op een idee van gemeenschappen die dezelfde waarden en dezelfde ambities verdedigen of bijna, we kunnen zelfs spreken van een grote familie. Het is om deze reden en naar aanleiding van deze vaststelling dat het label "SILMO Family" werd geboren.

Een samengaan van alle initiatieven, showrooms en beurzen, die wij in de vier windstreken organiseren.

Het is duidelijk dat we ons niet in het denkbeeldige universum van de Troetelbeertjes bevinden, er zijn spanningen, meningsverschillen, geschillen, maar uiteindelijk slaagt SILMO Paris erin om alle energieën samen te brengen om de hele optiek- en brillensector tevreden te stellen.

Zijn de duurzaamheid en het succes van de beurs ook gebaseerd op een structuur en fundamenten die generatie na generatie bewaard zijn gebleven?

A.M. : Elke generatie ontwikkelt attitudes en gedragingen die het gevolg zijn van de sociaal-economische context die ze heeft ervaren. Het symbolische concept van "Generatie SILMO" is ook een manier om een kader te scheppen en de strategische continuïteit van de beurs editie na editie, de efficiënte overdracht van het ene voorzitterschap naar het andere en de samenhang van het geheel aan te tonen.

Deze solide instelling die SILMO Paris is, is ook te danken aan de stabiliteit van de organisatie, bestaande uit een raad van bestuur waarin elk lid van de kring betrokken is, en aan de logistieke teams die het hele jaar door aanwezig en responsief zijn.

Haar uitstraling, haar samenhang leiden tot een grote gehechtheid, een invloed voor de beurs van exposanten en bezoekers, een standvastigheid die zich generatie na generatie laat gelden, ondanks de crisissen die we hebben meegemaakt, zoals COVID.

Dankzij haar langetermijnvisie en gevoel voor anticipatie wint SILMO Paris de steun van alle generaties. Een afspraak die veel meer is dan een beurs.