exclusief verdeeld door / distribué exclusivement par / distributed exclusively by : OPS eyewear
(NL) Liberty Sport België

Liberty sport - sports Glasses

Liberty sport, sports eyegear engineered to protect + perform

 

Onze gespecialiseerde brillen overtreffen de alledaagse bril, die niet opgewassen is tegen de uitdagende omstandigheden van sport en activiteiten op het veld en de openbare weg. Met speciaal ontworpen monturen en lenzen die gericht zijn op het ontsluiten van uw volledige potentieel, bieden wij al bijna een eeuw lang hoogwaardige brillen. Als een drie generaties oud familiebedrijf blijven we voorop lopen door gebruik te maken van de nieuwste technologie en innovaties.

  • Innovatie en Onderzoek:

Wij investeren zwaar in Research & Development om grensverleggende technologieën te ontwikkelen voor de ultieme zichtervaring.

Voortdurende inspanningen om brillen te herdefiniëren en aan te passen aan diverse leeftijden en vaardigheden.

  • Prestaties op Hoog Niveau:

Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste prestatienormen, ongeacht de omstandigheden, waardoor u zich optimaal kunt concentreren op uw activiteiten.

 

Met deze benadering streven we ernaar uw zichtprestaties te verbeteren en te beschermen, ongeacht leeftijd of vaardigheden, en blijven we trouw aan onze erfenis van kwaliteit en innovatie.


(FR) Liberty Sport Belgique

Liberty sport - sports Glasses

Liberty sport, sports eyegear engineered to protect + perform

 

Nos lunettes spécialisées surpassent les lunettes de tous les jours, qui ne peuvent pas faire face aux conditions difficiles des sports et activités sur le terrain et sur la voie publique. Avec des montures et des verres spécialement conçus pour libérer votre plein potentiel, nous proposons des lunettes de haute qualité depuis près d'un siècle. En tant qu'entreprise familiale depuis trois générations, nous restons à l'avant-garde en utilisant les dernières technologies et innovations.

  • Innovation et recherche :

Nous investissons massivement dans la recherche et le développement pour développer des technologies révolutionnaires pour une expérience visuelle ultime.

Des efforts continus pour redéfinir les lunettes et les adapter aux différents âges et capacités.

  • Performances de haut niveau :

Nos produits sont conçus pour répondre aux normes de performances les plus élevées, quelles que soient les conditions, vous permettant de vous concentrer pleinement sur vos activités.

 

Avec cette approche, nous nous efforçons d’améliorer et de protéger vos performances visuelles, quel que soit votre âge ou vos capacités, tout en restant fidèles à notre héritage de qualité et d’innovation.


(ENG) Liberty Sport Belgium
Liberty sports - sports Glasses

Liberty sport, sports eyegear engineered to protect + perform

Our specialized glasses outperform everyday glasses, which cannot cope with the challenging conditions of sports and activities on the field and public roads. With specially designed frames and lenses aimed at unlocking your full potential, we have been providing high-quality eyewear for almost a century. As a three-generation family business, we remain at the forefront by using the latest technology and innovations.

  • Innovation and Research:

We invest heavily in Research & Development to develop groundbreaking technologies for the ultimate vision experience.

Ongoing efforts to redefine eyewear and adapt it to different ages and abilities.

  • High Level Performance:

Our products are designed to meet the highest performance standards, whatever the conditions, allowing you to concentrate fully on your activities.

 

With this approach, we strive to improve and protect your vision performance, regardless of age or ability, while staying true to our legacy of quality and innovation.
0

 Review

Aucun commentaire n'a encore été ajouté