(NL) Visall België

Visall brillenglas

 

VISALL GmbH combineert de innovatieve kracht van een jong bedrijf met 30 jaar marktervaring van een gerenommeerd Zwitsers groothandelsbedrijf. Als toonaangevende partner voor opticiens in heel Europa staat VISALL bekend om zijn hoge kwaliteit en service. Met een indrukwekkend glaslager dat tot de grootste en meest diverse in Europa behoort, biedt VISALL een uitgebreid assortiment aan voorraad- en receptglazen van diverse materialen, coatings en kleuren.

Bij VISALL is hightech en innovatie de standaard. Dit komt tot uiting in het uitgebreide assortiment brillenglazen, geavanceerde logistiek en een team van hooggekwalificeerde medewerkers. Met slijperijen in Zwitserland, Duitsland en Europa biedt VISALL een breed scala aan producten, waardoor partners kunnen voldoen aan alle wensen van hun klanten.

Het motto van VISALL is "Moed om te specialiseren, in plaats van te gapen". Het bedrijf biedt gespecialiseerde producten zoals bifocale glazen met naadloze fabricage, kinderbrillenglazen met kleine diameters en randfilterglazen voor medische toepassingen. Als een specifiek glas niet in de catalogus staat, staat het toegewijde team van VISALL klaar om maatwerkoplossingen te bieden. Dankzij flexibele productie en opslag op verschillende locaties kan VISALL snel inspelen op de diverse behoeften van klanten.

De filosofie van VISALL is duidelijk: streven naar kwaliteit en klanttevredenheid staan voorop. Het bedrijf streeft ernaar om uit te blinken waar anderen tekortschieten, om klanten het best mogelijke totaalpakket te bieden. Met VISALL als partner zijn opticiens in Europa goed gepositioneerd.


(FR) Visall Belgique

Visall Brillenglas

 

VISALL GmbH combine la force innovante d'une jeune entreprise avec 30 ans d'expérience sur le marché d'une entreprise de gros suisse renommée. En tant que partenaire leader pour les opticiens dans toute l'Europe, VISALL est reconnue pour sa qualité et son service de haut niveau. Avec un impressionnant entrepôt de verres, l'un des plus grands et les plus diversifiés en Europe, VISALL propose une large gamme de verres de stock et de prescription de différents matériaux, revêtements et couleurs.

Chez VISALL, la haute technologie et l'innovation sont la norme. Cela se reflète dans l'assortiment étendu de verres correcteurs, la logistique avancée et une équipe de professionnels hautement qualifiés. Avec des ateliers de polissage en Suisse, en Allemagne et en Europe, VISALL offre une vaste gamme de produits, permettant aux partenaires de répondre à tous les besoins de leurs clients.

La devise de VISALL est "Avoir le courage de se spécialiser, plutôt que de rester dans le vide". L'entreprise propose des produits spécialisés tels que des verres bifocaux avec fabrication sans couture, des verres pour enfants avec de petits diamètres et des verres à filtres pour applications médicales. Si un verre spécifique n'est pas disponible dans le catalogue, l'équipe dévouée de VISALL est prête à fournir des solutions sur mesure. Grâce à une production et un stockage flexibles sur différents sites, VISALL peut rapidement répondre aux besoins variés des clients.

La philosophie de VISALL est claire : l'engagement envers la qualité et la satisfaction du client est primordial. L'entreprise s'efforce d'être forte là où d'autres sont faibles, offrant aux clients le meilleur ensemble possible. Avec VISALL comme partenaire, les opticiens en Europe sont bien positionnés.


(ENG) Visall Belgium

Visall brillenglas

 

VISALL GmbH combines the innovative strength of a young company with 30 years of market experience from a renowned Swiss wholesale firm. As a leading partner for opticians throughout Europe, VISALL is recognized for its high quality and top-notch service. With an impressive glass warehouse, one of the largest and most diverse in Europe, VISALL offers a wide range of stock and prescription lenses made from various materials, coatings, and colors.

At VISALL, high-tech and innovation are the standard. This is reflected in the extensive range of corrective lenses, advanced logistics, and a team of highly qualified professionals. With grinding workshops in Switzerland, Germany, and Europe, VISALL provides a comprehensive product range, enabling partners to meet all the needs of their customers.

VISALL's motto is "Courage to specialize, rather than to leave gaps." The company offers specialized products such as seamless bifocal lenses, children's lenses with small diameters, and filter lenses for medical applications. If a specific lens is not available in the catalog, VISALL's dedicated team is ready to provide tailored solutions. Thanks to flexible production and storage at different locations, VISALL can quickly respond to the varied needs of customers.

The philosophy of VISALL is clear: a commitment to quality and customer satisfaction is paramount. The company strives to excel where others fall short, offering customers the best possible package. With VISALL as a partner, opticians in Europe are well-positioned.

 

0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd