Wolfin Eyewear, een merk met een boodschap!

Het Belgische merk Wolfin Eyewear ontstond uit de creatieve honger van Inge De Muynck, zaakvoerster bij en sterke vrouw achter het familiebedrijf Technop.

Met Wolfin wil Inge een sterke boodschap brengen naar alle vrouwen. Elke vrouw vergeet wel eens hoe sterk ze wel is en hoeveel draagkracht ze heeft. Met Wolfin wil ik vrouwen er aan herinneren dat die oerkracht bij elk van hen aanwezig is, klaar om losgelaten te worden.

De eerste collectie Rise gaat over die kracht. De inspiratie ligt bij het gedicht van Maya Angelou ‘Still I Rise’, over vallen en altijd weer opstaan. De marketing is opgebouwd rond zes vrouwen uit de directe omgeving van Inge, geen modellen maar vrouwen zoals je ze elke dag tegenkomt. Het zijn stuk voor stuk vrouwen die op een dag de keuze hebben gemaakt om hun eigen weg te gaan. Zij delen hun verhaal op onze site en in de campagne.

Elk montuur in de collectie is ook een ode aan een sterke vrouw die de ontwerpster bewondert. Het gaat van kunstenaressen over wetenschappers tot haar eigen moeder Janine.

Er werden een aantal bewuste keuzes gemaakt, waarvan de zelfstandige opticien er één is. Want zij, met kennis van het vak en de markt, begrijpen het belang van een goede dienst na verkoop als geen ander, net zoals Wolfin Eyewear.

Verder trekt dit krachtige merk ook de groene kaart met poetsdoekjes en etuis uit gerecycleerd PET materiaal.

Ontdek de collectie en de verhalen op www.wolfin-eyewear.be!Wolfin Eyewear, une marque avec un message!

La marque belge Wolfin Eyewear est née d'une soif de création d'Inge De Muynck, manager et femme forte derrière l'entreprise familiale Technop.

Avec Wolfin, Inge veut transmettre un message fort à toutes les femmes. Chaque femme oublie parfois sa force et sa viabilité. Avec Wolfin, elle veut rappeler aux femmes que cette force primitive est présente avec chacune d'elles, prête à être libérée.

La première collection Rise parle de cette force. L'inspiration vient du poème de Maya Angelou "Still I Rise", qui parle d'échecs et de relèvement après chaque échec. Le marketing est construit autour de six femmes de l'environnement direct d'Inge, non pas des mannequins, mais des femmes telles que vous les rencontrez chaque jour. Ce sont toutes des femmes qui ont décidé un jour de choisir de suivre leur propre voie. Ils partagent leurs histoires sur notre site et dans la campagne.

Chaque monture de la collection est aussi une ode à une femme forte qui la créatrice admire. Cela va des femmes artistes aux scientifiques en passant par sa propre mère Janine.

Un certain nombre de choix conscients ont été faits, dont l'opticien indépendant. Parce qu'ils, connaissant le métier et le marché, comprennent l'importance d'un bon service après-vente pas comme les autres, tout comme Wolfin Eyewear.

En outre, cette marque puissante tire également la carte verte avec des chiffons de nettoyage et des étuis en PET recyclé.

Découvrez la collection et les histoires sur www.wolfin-eyewear.be!
0

 Review

Nog geen reviews toegevoegd